Temizlik İşleri Müdürlüğü

Geri

Ahmet ERBİR

Temizlik İşleri Müdürü

a. Çevre ve Atık Yönetimi Bürosu

 • Tıbbi atık sözleşmesine ilişkin işlemleri yapmak
 • Çöp toplama ve temizlik hizmetlerinin kontrolünü yapmak
 • Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından doğal kaynaklar olan toprak, hava, su, bitki ve hayvan topluluklarının kirlenmesine karşı çalışmalar yapmak,uygulamaları denetlemek, proje üretmek ve yaptırımları uygulamak
 • Başı Boş Hayvanların yakalanması, kısırlaştırılması, aşılanması işlerini yapmak.
 • İl Çevre Müdürlüğü ve İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararlarını izlemek, Belediye yükümlülüklerini yerine getirmek
 • Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırma işlemleri, devir işlemleri, ruhsat şartlarındaki değişimlerin denetimleri ve sınıflandırma listesinde olmayan iş kollarının sınıf tayinini yapmak
 • Çöp alanı ıslahı ve denetimi, yerinde katı atık ayrıştırma ve kazanma, tehlikeli atık kontrolü, şehir içi saha kontrolü, tıbbi atık kontrolü ve geçici atık depolama ve tıbbi atık yakma tesisine ruhsat vermek
 • Motorlu kara taşıtları, müzikli yayın yapan yerlerin, işyerlerinin gürültü seviyelerini tespit etmek
 • Su kaynaklarının korunması, tesislerin atık su denetimi, arıtma tesisleri denetimi, inşaatlar için kuyu suyu denetimi ve ruhsatlandırılması, su sanitasyonu ve su numunesi değerlendirilmesi işlerini yapmak
 • Fabrikalara baca gazı emisyon izni verilmesi, hava kirliliğinin izlenmesi, motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyon kontrolü, toplu konut ısı merkezlerinin kontrolünü yapmak
 • Görev alanına giren konularda Mahalli Çevre Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli tedbir ve önlemleri almak
 • Sıhhi, gayri sıhhi ve gıda üreten müesseselerin çevreye olan etkilerini denetlemek ve çevre sağlığının korunması için gerekli çalışmaları yapmak
 • Kentte tüketilen sıvı ve katı yakıtların kalitesini kontrol etmek, sanayi kuruluşlarının atık sularını kontrol ederek kirlilik kaynaklarını tespit etmek
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

E-Posta: temizlikisleri@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler