İtfaiye Müdürlüğü

Geri

İbrahim UYSAL

İtfaiye Müdür Vekili

 • Yangınlara müdahale etmek ve kurtarma çalışmalarını yürütmek
 • Su baskınlarına karşı kurtarma ve yardım çalışmalarını yürütmek
 • Baca temizliği çalışmalarını yürütmek ve bu konuda halka yardımcı olmak
 • Merdivenli itfaiye aracı ile kilitli kalan kapıları açmak
 • Yeni açılan olan işyerlerine İtfaiye Raporu düzenlemek
 • Park, bahçe ve yeşil alanları sulamak
 • Yazın caddeleri sulamak
 • Resmi Bayramlar, Dini Bayramlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel günlerinde pankart asmak ve indirmek
 • Çalışma ruhsatı müracaatlarını yangın güvenliği açısından incelemek
 • İncelenen işyerlerine ait teknik raporu hazırlamak
 • Gerekli durumlarda yangın sırasında ve sonrasında olay mahallinde incelemeler ve tespitler yapmak
 • Kamu kurumu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında çıkabilecek yangınların can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesi amacıyla yangın öncesi ve yangın sırasında alınacak tedbirleri belirlemek; kişi, kamu ve özel kuruluşları bu konuda bilgilendirmek
 • Çankırı Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde yapılacak olan binalarda yönetmelikler çerçevesinde yangına karşı alınması gereken her türlü önlemlerin alınması için projeler hazırlanırken ilgili kişilerin ve proje müelliflerini bilgilendirmek ve projeleri onaylamak
 • Belediye tarafından hazırlanan projeleri yangın güvenliği yönünden incelemek
 • Sivil Savunma ile ilgili planlar hazırlamak
 • Hazırlanan planları güncel tutmak
 • Sivil savunmadaki görevlilere eğitim vermek
 • Hizmet binası katlarındaki yangın söndürme cihazlarını çalışır durumda tutmak
 • Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce verilen eğitimlere katılmak
 • İl Sivil Savunma Müdürlüğünün vereceği görevleri yerine getirmek
 • Belediye hizmet binası nöbet çizelgesini hazırlamak
 • Nöbetçi personelin kontrolünü yapmak
 • Trafik kazalarında kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak
 • Trafik kazalarında ve yangınlarda, olay yerinde ambulans ve sağlık görevlisi bulundurmak ve gerekli müdahaleleri yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin , İtfaiye Yönetmeliği ve  mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

Tel / Dahili: 0376 213 11 11

E-Posta: itfaiye@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler