Fen İşleri Müdürlüğü

Geri

Serdar BAHÇECİ

Fen İşleri Müdürü

a.  Yapı İşleri-Proje Bürosu


    Dere ıslahı projelerini ve uygulamasını yapmak
    Şehir içi semt sahaları oyun alanlarının düzenlemesini yapmak
    Mülkiyeti belediye’ye ait binaların bakım ve onarımını yapmak
    Çankırı Belediyesi’ne ait yeni binaları yapmak (Sosyal Tesis, İdari Bina, Depo vb.)
    İstinat duvarı yapmak
    Katılım payı hesaplamalarını yapmak
    Şehir içindeki sulama arklarının birimini ilgilendiren konulardan bakım onarımını yapmak
    Belediye imkânları ile yapılacak şehir içindeki havuz ve şelaleleri yapmak
    Park ve rekreasyon alanlarının birimini ilgilendiren konularda bakım ve onarımını yapmak.
    Yol harcamalarına katılım payı hesaplamalarını yapmak
    Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek


b.  Yol Yapım ve Bakım Bürosu

    Yol ve benzeri çalışmalar için aplikasyon ve güzergâh tespiti yapmak
    Asfalt altyapı çalışmalarını (hafriyat, dolgu, reglaj, sıkıştırma) yapmak
    Şehriçi yollarda  tretuvar çalışmalarını yapmak
    Karla mücadele çalışmalarını yürütmek
    Asfalt üretimi ve serimini yapmak
    Mevcut yolların ( Stabilize, Sathi Kaplama, BSK, Beton Parke vb. ) bakım ve onarımını yapmak 
    Yeni imar yolu açma çalışmaları yapmak
    Hafriyat döküm alanlarının kontrol ve düzenlemesini yapmak

    Bisiklet yolu, otopark ve meydan düzenlemelerini yapmak

    Yol ve kaldırımların 5378 Sayılı Engelliler Kanunu (Erişilebilirlik Hükümleri) çerçevesinde standartlara uygun olarak düzenlemesini yapmak 

    İhtiyaç duyulan yollarda Sathi kaplama çalışmalarını yapmak

    Yol altyapısında bulunan her türlü sanat yapısını projelendirip uygulamalarını yapmak

    2918 Saylı Karayolları Trafik Kanununa göre yol çizgi ve yaya geçidi işaretleme çalışmalarını yapmak

    Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 222

E-Posta: fen@cankiri.bel.tr

 

 

 

Diğer Müdürlükler