Mali Hizmetler Müdürlüğü

Geri

Turgut BÜYÜKYAVUZ

Mali Hizmetler Müdür Vekili

BİRİMİN ADI

GÖREV TANIMLARI

3. Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

 1. Giderler Bürosu

       — Bütçe - Muhasebe

 

 

a.  Giderler Bürosu:

      Bütçe-Muhasebe;

 • Müdürlüklerin bütçe tekliflerini kontrol etmek
 • Belediye bütçesini hazırlamak
 • Kesin hesabı hazırlamak
 • Belediyenin her türlü gider işlemlerini yapmak
 • Aylık mizan yapılarak cetvellerin bilgisayardan dökümünü almak
 • Muhtasar, KDV v.s. Beyannamelerini düzenlemek
 • Belediye’nin çeşitli ödemelerini yapmak
 • İşçi maaş işlemlerini düzenlemek
 • Memur maaş işlemlerini düzenlemek
 • İşçi ikramiye işlemlerini düzenlemek
 • Prim doldurma işlemlerini yapmak
 • İstirahat farkı ödemelerine ilişkin ödemeleri yapmak
 • Elbise yardımı ödemelerini yapmak
 • Yakacak yardımı işlemlerini yapmak
 • Eğitim yardımı ödemelerini yapmak
 • Kıdem tazminatı ödemelerini yapmak
 • 4 aylık sigorta bildirgesini hazırlamak
 • Memur kademe ve derece farkı ödemelerini yapmak
 • Harcırah ödemelerini yapmak
 • Toplu iş sözleşmesi farkı ödemelerini yapmak
 • Emekli kesenekleri işlemlerini yapmak
 • Özel hizmet tazminatı işlemlerini yapmak
 • Tahakkuk evraklarını ödemelerini yapmak
 • Yan ödemeleri yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Mali Hizmetler Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

 

Diğer Müdürlükler