Hukuk İşleri Müdürlüğü

Geri

Hüseyin SAĞLAM

Hukuk İşleri Müdür Vekili

 • Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni tarafından istenilen konularda hukuki görüş bildirmek.
 • Çankırı Belediyesi lehine veya aleyhine adli ve idari yargıda açılmış ya da açılacak davalar ile icra işlerini izlemek ve sonuçlandırmak.
 • Adli yargıda belediyeyi ilgilendiren davalara ait dilekçeleri tetkik etmek
 • Adli yargıda belediye ilgilendiren davalara ait dilekçeleri belediyenin ilgili birimine bildirmek ve gerekli belgeleri istemek
 • Birimlerden gelen bilgi ve belgeleri dava dosyası ile birlikte incelemek ve savunma dosyasını hazırlamak
 • Mahkemedeki resmi işlemleri ve dava sürecini takip etmek
 • Mahkeme neticelerini ve karar örneklerini ilgili birimlere bildirmek
 • İdari yargıda belediye aleyhine açılan davalara ait dilekçeleri tetkik etmek, belediyenin ilgili birimine bildirmek ve gerekli belgeleri istemek
 • Birimlerden gelen bilgi ve belgeleri dava dosyası ile birlikte incelemek ve savunma dosyasını hazırlamak
 • Mahkemedeki resmi işlemleri ve dava sürecini takip etmek
 • Mahkeme neticelerini ve karar örneklerini ilgili birimlere bildirmek
 • Müdürlükler tarafından istenen bilgi ve belgeleri arşivden temin etmek
 • Müdürlükler tarafından istenen görüş ve mütalaaları hazırlamak
 • Aylık mahkeme harç ve gider avansı açma onayını hazırlamak
 • Avans tahakkuk ve tahsil işlemlerini takip etmek
 • Avans kapama işlemlerini takip etmek
 • İcra takibi işlemlerini yürütmek
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

         

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1239

E-Posta: hukukisleri@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler