İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Geri

Metin KESKİNKILIÇ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili

 • Müdürlüklerden gelen yıllık izin evraklarını kontrol etmek ve işlemek
 • Personel derece ve kademe ilerlemesi işlemlerini yapmak
 • İşçi disiplin kurulu evraklarını hazırlamak
 • Çalışma belgesi hazırlamak
 • Hizmet gereği görevlendirme işlemleri yapmak
 • Olumlu sicil işlemlerini yapmak
 • Kadro teklifi hazırlamak
 • Kadro değişikliği işlemi yapmak
 • Kadro ve münhal işlemlerini bilgisayara  ve deftere işlemek
 • Öğrenim değişikliği yapmak
 • Sigortalı hizmet değerlendirmesi işlemi yapmak
 • Naklen atama işlemi yapmak
 • Kıdem yılı hesaplama işlemi yapmak
 • Görevde yükselme işlemi yapmak
 • Kurum dışı geçici görevlendirme işlemi yapmak
 • Müdürlükler arası nakil işlemleri yapmak
 • Zam ve tazminat cetvellerini hazırlamak
 • Mal beyannamelerini kontrol etmek ve dosyalamak
 • Uyarma cezası işlemlerini takip etmek
 • Kınama cezası işlemlerini takip etmek
 • Aylıktan kesme cezası işlemlerini takip etmek
 • Sicil evraklarını personel sayısına göre çoğaltmak ve sicil dosyasına yerleştirmek
 • Naklen gidenlerin dosyasını ilgili kuruma göndermek
 • Göreve yeni atanan memura özlük dosyası açmak
 • Göreve yeni atanan memur için “emekli sicil numarası” istemek
 • Öğrenim değişikliği onayını almak
 • Dosya incelemesi işlemi yapmak
 • Öğrencilerin staj işlemlerini yapmak
 • İzne vekalet işlemlerini yapmak
 • Belediye Başkanlığına vekalet eden Meclis Üyelerinin vekalet ücretlerinin ödenmesi için evrakları hazırlamak
 • Belediye Başkanının il dışı görevlendirme işlemlerini yapmak
 • Belediye Başkanının görev yolluğu işlemlerini yapmak
 • Günlük devam izlenim defterlerinin kontrolünü yapmak
 • Memur giyim kuşam evraklarını hazırlamak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmek

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1210

E-Posta: insankaynaklari@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler