Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Geri

Hasan ÖZTÜRK

Teftiş Kurulu Müdürü

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri,

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır. Başkanlık Makamının emri veya onayı üzerine; 

a) Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulabilinecek Belediye İktisadi Teşekküllerinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak. 
b) Başkanlık makamınca verilen denetim hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri yapmak.

E-Posta: teftiskurulu@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler