Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Geri

Ertuğrul TOPÇU

Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili

 

BİRİMİN ADI

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.SU VE KANALİZASYON

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. Su ve Kanalizasyon Bürosu
 2. Abone Kayıt Bürosu
 3. Endeks Okuma Bürosu

a.     Su ve Kanalizasyon Bürosu

 • Şehrimizin su temini ihtiyacını karşılamak
 • Temin edilen suyun İnsani Tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik değerlerini sağlaması maksadı ile gerekli analiz ve gerekli kimyasalları temin etmek
 • İmarlı yerleşim bölgelerine içme suyu iletim hatlarını ve şebekelerini tesisi etmek
 • Mevcut içme suyu hatlarının bakım onarım ve yenilenmesini sağlamak
 • İçme suyunda kullanılan kuyu, depo ve tesislerin bakım, onarım ve temizliğinin sağlamak
 • Şehrimiz evsel nitelikli atık sularının deşarj noktasına taşınması için gerekli altyapı tesislerinin temizlik, inşaa ve yenileme çalışmalarını yapmak
 • Yeni imarlı bölgelerin kanalizasyon, yağmursuyu drenaj hatlarını tesis etmek
 • Yağmursuyu drenaj ızgara ve muayene bacaları ile hatlarının temizliğini yapmak
 • Parsel kanal bağlantısı arızalarını ve şebeke tıkanıklıklarına kombine temizlik aracı ile müdahale etmek
 • Fosseptik kullanılan meskenlere vidanjör hizmeti sunmak
 • Yeni yapılan mesken ve işyeri inşaatlarına içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarını sağlamak
 • Kanal kotu vermek
 • Belediye Başkanı, İlgili Başkan Yardımcısı, Su ve Kanalizasyon Müdürü İle Başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek
 • Katılım payı hesabı yapmak
 • Acil ve olağanüstü durumlarda, yangın, sel, yağmur vb. doğal afetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışacak personel ve araç gücünü hazır bulundurmak
 • Belediye birimleri ve tesislerinin sıhhi, müşterek ve kalorifer tesisatlarını yapmak. Bakım ve onarımını sağlamak.
 • Su borcundan dolayı su kesilmesi gerekipte kapalı alanlara girilmeyen yerlerde, Müdürlüğümüz işçileri ile ana şebekeden su bağlantısını kesmek.
 • Şehir içindeki sulama arklarındaki birimimizi ilgilendiren konularda bakım onarım yapmak.
 • Akaryakıt alımı ve aylık takip işlemlerini yapmak
 • Yedek parça alımına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak
 • Alınan yedek parça ve malzemenin depolanması ve dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin işlemleri yürütmek
 • Araç ve iş makinesi alımına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak
 • Araçların trafik sigortası ihale dosyası hazırlamak
 • Hibe edilen veya satın alınan araçların işlem dosyalarını hazırlamak
 • Yeni alınan araçların trafik ruhsat, plaka ve tespit işlemlerini takip etmek
 • Yedek parça ve malzeme alımı evraklarını tanzim etmek (Onay belgesi, teklif mektubu, piyasa araştırma komisyon raporu, ek malzeme talep formu)
 • Teknik personelin arazi tazminatları ve puantajlarını hazırlamak
 • Taşıt araçlarını teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak işletmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak

b. Abone Kayıt Bürosu

 • Su aboneliği hizmetleri yapmak
 • Su abone iptallerini ve değişikliklerini yapmak
 • Mevcut olan sicil Kayıtların eksik ve hatalı olanları düzetmek
 • Belediye su abone kayıt arşivlerini tanzim etmek
 • Abone işlemleri ile ilgili resmi yazışmalara cevap vermek
 •  

·         Borçlu olan abonelerin suyunu kesmek, ödeme yapıldığında suyunu açmak,

·         Su tüketim miktarı, abone sayısı, abonelere düşen tüketim miktarı, hususlarına ilişkin istatistikî bilgi ve verileri hazırlamak,

·         Yeni abonelik müracaatlarını alarak abonelik oluşturmak,

·         İtirazları yapılan faturaların hatalı tahakkuk yapıldığı kesinleştiği takdirde düzeltme işlemlerini ve itirazlı tahakkuklarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün raporuna istinaden işlem yapılmasını sağlamak. Anormal çalıştıkları gerekçesi ile abonelerimizin su sayaçlarının kontrolünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü elemanları nezaretinde sayacın teknik muayenelerini yaptırmak, abone şikayet konusunda haklı ise fazla tahakkukun hesaplanarak geri iadesini sağlamak,

·         11/01/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği 10 yılda bir kontrol edilmesi gereken sayaçların kontrolünü ve değişimini sağlamak,

·         İdaremizin bilgisi dışında abone olmaksızın su kullanan veya abone olmasına rağmen herhangi bir nedenle İdare tarafından kapatılmış olan suyu kullanan, aboneliği ve sayacı olduğu halde sayaçtan önce tesisat çekmek sureti ile veya yöntemi ne olursa olsun sayacı işletmeyecek şekilde illegal su tüketen abonelerin takibi ve bunlarla ilgili her türlü işlemin yapılmasını sağlamak,

·         Abonesiz su kullanan ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce su borcu bildirilen abonelerin, Kaçak ve mevzuata aykırı su kullananları takip etmek, açma-kesme iş ve işlemleri kapsamında Belediye Meclisince kabul edilen Tarife Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre cezai işlemleri uygulamak ve yasal işlemleri yapmak

c. Endeks Okuma Bürosu

 

·         Abonelerce tüketilen su miktarını tespit ederek tahakkukunu yapmak, bu tahakkuka göre borçlarını belirlemek, tahakkuka ilişkin itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak, gerekli hallerde düzeltme işlemlerini yapmak, yeni abone kaydı, yer değiştirme, abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin yapılmasını sağlamak,

·         Su tüketimini tespit için su sayaçlarını okumak, tüketim bildirimlerini abonelere ulaştırmak,

 

 

Tel /Dahili: 0376 212 14 00 / 1425

E-Posta: caski@cankiri.bel.tr

 

Diğer Müdürlükler