Çocuk Meclisi

Geri

Çocuk Meclisi

Çocuklarımızın kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi ve yönetime aktif olarak katılabilmeleri, istek ve önerilerini dile getirmede özgüven sahibi olabilmeleri, kendi kültürel ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri amacıyla oluşturulmuş demokratik bir platformdur. Bu çatı altında çocukların; hoşgörü, saygı, fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattaki rollerini güçlendirmeleri asıl hedefi oluşturmaktadır. 

 

Çocuk Meclisi’nin eylem planı; ülkesine ve tüm insanlığa yararlı bireyler yetiştirme, ortaklık bilinci oluşturarak dayanışma ve paylaşma duygularını geliştirme, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda enerjilerini kanalize edebileceği ilgi alanlarının oluşturulmasını sağlamak üzerine kuruludur. 

 

Toplamda 150 üyesi bulunan Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlara yapılan ziyaretler, yarışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, geziler ve kurslardan oluşmaktadır.