Mezarlıklar Müdürlüğü

Geri

Hayrullah GÖKÇE

Mezarlıklar Müdür Vekili

 

 • Cenazeleri cenaze aracı ile köy ve ilçelere nakletmek
 • Cenazeleri evden gasilhaneye nakletmek
 • Cenazeleri gasilhaneden camiye nakletmek
 • Cenazeleri, camiden mezarlığa nakletmek
 • Cenazelerin defin işlerine nezaret etmek
 • Mezar kazma işlerine nezaret etmek
 • Ölüm raporlarını ölüm-kayıt defterine kaydetmek ve dosyalamak
 • Mezarlıktaki temizlik, bakım ve onarım işlerinin kontrolünü yapmak
 • Gasilhanede cenaze yıkama-kefenleme ve temizlik işlemlerini yürütmek
 • Anne, çocuk ve bütün ölümlerin İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi
 • Hizmet alanlarının temizlik, bakım ve onarımını yapmak
 • Mezarlık Bilgi Sistemi’ne başvuran vatandaşlara yardımcı olmak
 • Mezar yeri ölçüm-satışı yapmak ve ihtilafları çözmek
 • Mezarlıktaki su arızalarının tespitini yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Mezarlıklar Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

 

 

E-posta: mezarliklar@cankiri.bel.tr   

Diğer Müdürlükler