Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Geri

Bahadır TOPRAK

Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili

Müdürlüğümüz, Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin eğitim ve kültür etkinliklerini değişen şartlara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunmak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenlemek görevleri arasındadır. Belediyenin en önemli misyonlarından biri olarak kültür hizmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat faaliyetlerine, eserlerine destek vermek, birçok dalda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik yarışmalar ve sergiler açmak, düşünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek de görevleri arasındadır. 

Müdürlüğümüz olarak kültürel paneller, anma günleri, sergi ve festivallerin düzenlenmesini sağlayıp organizasyonunu yapmak, belediyenin ”Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürüterek işlerin yasa, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda başkanlığın talimatlarına uygun bir şekilde zamanında yapılmasını sağlamaktır.

E-Posta: kulturvesosyal@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler