Etüd Proje Müdürlüğü

Geri

Hasan AYDOĞDU

Etüd Proje Müdür Vekili

Amaç: Belediyemiz sorumluluğundaki bina ve tesislerin elektrik ve iklimlendirme işlemlerinin proje, tesis, bakım ve işletmesinin yapılması görevlerini gerçekleştirmek

a. Etüt Proje Bürosu

 • Bilgisayar ortamında kentsel tasarım, mimari, peyzaj, betonarme, tesisat projelerinin hazırlanması ve uygulama olanaklarının araştırılması,
 • Proje, kontrollük ve müşavirlik hizmet alımları şartnamelerinin hazırlanması, ihale sonucu kontrollüğünün yapılması,
 • 2886 Sayılı Yasaya göre yap işlet devret, kat karşılığı arsa satışı, kiralama, intifa hakkı devri ile ilgili ihale şartnamelerinin hazırlanması, ihale sonucu kontrollüğünün yapılması ve uygulamaların izlenmesi,
 •  Proje yarışmaları düzenlenmesi ve yarışma sonucu uygulanmasının sağlanması,
 • Kent estetiği ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi,
 • Büfe, çiçekçi vb. izin taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Etüt proje Müdürlüğünün yatırım projeleri yayınları ve sunumların hazırlanmasıdır.
 • Belediye hizmet binasının iklimlendirme, otomasyon, elektrik ve enerji konularında proje uygulama ve teknik destek sağlamak
 • Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde yer alan park, bahçe ve sokak aydınlatmaları konularında proje uygulama ve teknik destek sağlamak.
 • Belediyemize bağlı tüm birim ve binalarının elektrik, aydınlatma ve iklimlendirme konularında proje uygulama ve teknik destek sağlamak.
 • Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yaralanmak
 • Müdürlük ve belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve koordinasyon sağlamak.
 • Kardeş şehirler, diğer şehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek.
 • Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 • Proje yarışmaları düzenlemek
 • Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek
 • Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak.
 • Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak.
 • Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.
 • Doğal ve kültürel değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek
 • Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak
 • Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek
 • Yürüttüğü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli bir şekilde kayıt altına almak ve analiz etmek
 • Başkanlık Makamınca alınan kararlar doğrultusunda yapılacak ve yapılması düşünülen işlerin proje ve keşiflerinin hazırlanmasını sağlamak

E-Posta: etudproje@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler