ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Takvimi

Geri

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Takvimi

19 Mart 2018

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Takvimi sitemizin "DUYURULAR" bölümünde yayınlanmıştır. Personelimiz; sınav tarihi, yeri ve saatini buradan öğrenebilir.

 

 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin:

 

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve zamanı aşağıda gösterilmiştir. Sınava katılacak kişilerin belirtilen yer ve saat’te hazır bulunmaları gerekmektedir.