FERİT AKALIN RADYO VE İLETİŞİM EVİ

Geri
FERİT AKALIN RADYO VE İLETİŞİM EVİ

Ferit Akalın isminde eski bir Çankırılı mucitin radyo merakı ve Çankırı’da ilk televizyon antenlerini kurmaktan, radyo sinyalleri ile uzaktan kumanda ile stadyumda araç yürütmesine varan macerası müze ile kayıt altına alınmıştır. Koleksiyonunu Çankırı Belediyesi’ne bağışlaması, Sarıkadı Konağı’nın restore edilerek konağın Radyo ve İletişim Evi'ne dönüştürülmesine 2016 yılında karar verilmiştir. Ferit Akalın’ın radyo koleksiyonunu bağışlamasının ardından, Belediye’nin yıllar içinde derlediği basılı ve sözlü kaynakların da katkısı ile müze şeklinde içeriği oluşturulmuştur. Radyo koleksiyonunun yanı sıra  Belediyenin Dr. Rıfkı Urga Çankırı Araştırmaları Merkezinde oluşturulan arşivden de yararlanılmaktadır. Aynı zamanda bu arşivi beslemeye de devam etmektedir. Mekanın  kuruluş çalışmaları esnasında yapılan sözlü tarih kayıtları, belgesel çekimleri ve ulusal arşiv taramaları müze koleksiyon ve arşivinin sürdürülmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Mekanın temel amacı; iletişim araçlarının hızlı değişimi içinde tarihsel gelişimini insan hikâyeleri ile anlatmaktır. İletişim temasını Çankırı yerelliğini öne çıkararak merkeze alan arşivleri, hikâyeleri ve belgeleri ana unsur olarak tercih edilmiştir. Öte yandan iletişimin evrensel gelişimini ve motiflerini dünya ve Türkiye bağlantılarını bütünleyen bir senaryo ile ele alınmıştır. İletişim teması, yaşayan ve nefes alan etkileşimli uygulamalar ile ziyaretçilerle buluşmuştur. Bu anlamda koleksiyonu, objesi iletişim olan bir müzenin senaryosu yoğunluklu olarak etkileşimli, interaktif uygulamalar ile geliştirilmiştir. Ziyaretçiler, doğal bir atölye ortamı ile sergilemeyi iç içe yaşamaktadır. Mekan, ziyaretçisinin de kullanıcı olduğu iletişim araçlarına da sahiptir. Ziyaretçi, burada radyo yayını yapabilir, mektup yazabilir, kartpostal gönderebilir ve daha birçok etkileşimli iletişim medyasını deneyimleme imkânını yaşayabilir.

Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi, mimari programı temel olarak 3 ana bölümden oluşmaktadır.

  1. Sergi Alanları
  2. Servis Alanları
  3. Ziyaretçiye Kapalı Mahaller

 

A-Sergi Alanları


Zemin Kat


Giriş Karşılama Danışma Alanı
Müze Binası Tarihi ve Restorasyon Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

İletişimin Kısa Tarihi Animasyonu
Koleksiyon Sergilemesi
İletişim Kronolojisi
Tarih Boyunca İletişim Araçları
Koleksiyon Sergilemesi
Enstalasyonlar
      - Davul Yerleştirmesi
      - Matbaa Makinesi Yerleştirmesi
      - Kağıt Örnekleri Yerleştirmeleri
      - Camera Obscura Yerleştirmesi

-Matbaa Klişeleri Yerleştirmesi


Video Belgeseller
      - İletişim Tarihi
      - Kağıdın Yolculuğu
      - Matbaa Tarihi
      - Kuş Dili Belgeseli

 

Birinci Kat


Ferit Akalın Odası
   -Ferit Akalın ve Türkiye’de Radyoculuk Belgeseli
Koleksiyon Sergilemesi
Telefon ve Posta Hizmetleri Tarihi
      - Telefon tarihi Animasyonu
      - Postacılar Belgeseli
Daktilo Mektup ve Kartpostal Postalama Noktası
Ayna Deneyimi
     Koleksiyon Sergilemesi 

Çankırılılar Anlatıyor Sözlü Tarih Röportajlar

-          Televizyon Tarihi Belgesel

-          Çankırı Yöresel Ağızları

Bilgisayar Tarihi

-          Tellerden Kablosuz Ağlara

-          Saatlerine Bakan İnsanlar Filmi
Sesli İletişim Yöresel Ağızlar
Telgraf Deneyimi Yerleştirmesi
Radyo İstasyonu Müzeden Yayın Noktası
Simatik Yerleştirmesi
Akustik Ses Deneyimi Odası
Helyograf Deneyimi
Theremin Deneyimi
Doğanın İletişimi Belgeseli
Koleksiyon Sergileme

 

B-Servis Alanları

Bodrum Kat:


Internet / Kitaplık
Kafeterya
Bahçe
Tuvaletler


Zemin Kat:

Atölye Alanı

Tuvaletler


Birinci Kat:

Tuvaletler

C- Ziyaretçiye Kapalı Alanlar


Bodrum Kat:

Depo
Teknik Oda
Mutfak

 

Zemin Kat:


Teknik Oda

Güvenlik Odası
Depo Alanı

Stajyer Rehber Çalışma Alanı
Müdür Odası
Ofisler

 

Birinci Kat:
Mutfak

 

Çatı Katı:
Depo