Şehir İmar Planı Yenilendi

Geri
Şehir İmar Planı Yenilendi

Çankırı Belediyesi’nin 1984 yılında revize edilen şehir imar planı İller Bankası aracılığı ile 25 yıl önce yapılan ve günümüze kadar ihtiyaca göre çeşit¬li mevzi ve ilave imar planları ile plan güncellenmeye çalışılmış ancak şehrin artan nüfusuna karşı 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yetersiz kalmıştır. Bu nedenle 2006 yılında İller Ban¬kasına İmar Planının revize edilmesi için müracaat edilmiş ve İmar Planı (Jeolojik-Jeoteknik) yapılması işi için İller Bankası’na yetki veren 06.04.2006 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis kararı alınmıştır. Hibe olarak yapılacak Revizyon İmar Planı İller Bankası yatırım programına alınarak 19.01.2009 tarihinde ihalesi ya¬pılmış, 15.09.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalana¬rak yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. plan revizyon işi İller Bankası’na planlar teslim edildikten sonra Belediye Meclisi’nde alınan kararla ve askıya çıkartılmıştır. Yeni revize imar planının şehrin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donanımlara sahip olması hedeflenmiştir. Yapılan projeksiyon¬lara göre ilimizde üniversitenin de varlığı düşünüle¬rek ihtiyaçlar buna göre belirlenmiş olup 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2011-2014 yılları arasında kentsel ihtiyaçlara yönelik ve kentsel dönüşüm ile bir çok plan değişikliği talebinde bulunulmuş ve plan bütünlüğü bozulmuştur. 2014 yılı içerisinde revizyon imar planı programı yapılmış ve aynı yıl içerisinde belediyemiz tarafından ihale edilmiştir. Revizyon imar planı 2015 yılı nisan ayında onaylanarak askı süresi sonunda 1/5000 lik nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı kesinlik kazanmıştır.