Atık Su Arıtma Denetimi ve Kolektör Hatları Projesi

Geri
Atık Su Arıtma Denetimi ve Kolektör Hatları Projesi

Çevre operasyonel planı kapsamında 21 belediyeden Lot 2'de 7 belediye arasında bulunan Çankırı Belediyesi'nin Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hatları Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müşavir firma tarafından sunulmuş olup Bakanlık da AB Delegasyonuna sunmuştur. 

AB tarafından projeler kabul görmüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlık tarafından müşavir firma ihalesine çıkılarak yer teslimi yapılmıştır.