AB Projeleri

Geri
AB Projeleri

ÇANKIRI BELEDİYESİ’NCE HAZIRLANIP UYGULANAN VE UYGULANMAKTA OLAN PROJELER

  1. KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ: 200

Personel Durumu :

Proje Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Kayhan Menemencioğlu

Proje Destek Personeli: 3 kişi

Proje Eğitmenleri: 8 kişi

Projenin Amacı: Çankırı’daki ev hanımlarına beceri kazandırmak ve meslek edinmelerine katkı sağlayacak mesleki eğitim vermek.

Projenin Yeri: Çankırı Belediyesi’nce proje süresince kiralanan Atatürk Bulvarı üzerindeki proje merkezi.

Projenin Sonuçları: Proje süresince 8 farklı branşta 210 ev hanımına istihdama yönelik beceri kazandırma ve mesleki eğitim verilmiştir.

Kurumun Rolü: Proje sahibi olarak Çankırı Belediyesi proje süresince uygulamayı başarıyla gerçekleştirmiştir.

Projenin Maliyeti : 99.670 EURO bütçeli projenin %90’ı hibe olup, %10’u Çankırı Belediyesi’nce karşılanmıştır.

NOT: Sosyal içerikli bu proje 2006 yılında başarıyla uygulanmış ve proje tamamlandıktan sonra Çankırı Belediyesi’nce aynı başlık altında belediye imkanları ile Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak faaliyetini sürdürmektedir. AB’nin sürdürülebilirlik kriterine uygun bir şekilde çalışmalar devam ettirilmektedir.

 

  1. ÇANKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU İLE “BÖLGESEL KALKINMAYI DESTEKLEYEN KİLİT KURSLAR” PROJESİ ORTAK YÜRÜTÜLDÜ

PERSONEL DURUMU :

PROJE KOORDİNATÖRÜ : Prof. Dr. Sebahattin Balcı

PROJE PERSONELİ : Yrd. Doç. Dr. Murat Arı, Mehmet Biçer, Bekir Güldibi

PROJE DESTEK PERSONELİ:  40

PROJENİN AMACI: Vasıflı işsizlik oranının yüksek olduğu Çankırı’da işsiz gençlere mesleki eğitim vermek ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak.

Projenin Yeri : Çankırı Merkezinde, Çankırı Belediyesi’ne ait çeşitli birimler ile Meslek Yüksekokulu eğitim birimleri

Projenin Sonuçları : Bir yıl süren proje uygulamasının sonunda 34 farklı branşta 1169 işsize mesleki eğitim verildi.

Kurumun Rolü: Projenin aktif ortağı olarak rol almıştır. Projenin halka duyurulması, kursiyer kayıtlarının yapılması ve fiziki mekanların hazırlanması.

Projenin Maliyeti: Toplam 185 bin EURO bütçeli projenin %10’luk katkı payı Çankırı Belediyesi’nce karşılanmıştır.

 

  1. HAYATA + PROGRAMI KAPSAMINDA “GEÇMİŞ ZAMAN İSTASYONU

SÖZLÜ TARİH TRENİ” PROJESİ

Personel Durumu :

Proje Personeli : 2 kişi

Projenin Amacı : Çankırı İl’inde yaşayan 70 yaş üzeri yaşlılarla birebir görüşüp kentin yakın tarihine ilişkin röportajlar yaparak, yakın tarihi kayıt altına almak.

Projenin Yeri : Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi ve Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi ile yaşlılarla röportaj yapılan farklı mekanlar

Projenin Sonuçları:  Projede 10 genç aktif olarak görev yapmıştır. Proje sonunda yaşlılarla yapılan röportajlar hazırlanan bir CD ve kitapçıkla çıktı olarak elde edilmiştir.

Kurumun Rolü : Projenin sahibi olan Çankırı Belediyesi, proje ekibinin yanında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde projeyi aktif olarak yürütmüştür.

Projenin Maliyeti: Toplam proje tutarı 10.000 EURO olup %10 kurum katkısı sağlanmıştır.

  1. AB DESTEKLİ “GENÇLER TARİHE SAHİP ÇIKIYOR” PROJESİ

Personel Durumu:

Proje Personeli : 2 kişi

Projenin Amacı : Çankırı İl’inde yaşayan gençlerin tarih bilincini geliştirmek ve yaşadıkları bölgenin tarihi zenginliklerini öğrenmelerine katkı sağlamak.

Projenin Yeri: Dr. Rıfkı Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi ve Belediye Gençlik Merkezi

Projenin Sonuçları: Proje süresince 20 gence eğitim verilmiştir.

Kurumun Rolü: Projenin sahibi olan Çankırı Belediyesi, proje ekibinin yanında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde projeyi aktif olarak yürütmüştür.

Projenin Maliyeti : Toplam proje tutarı 10.000 EURO olup %10 kurum katkısı sağlanmıştır.

  1. “ÇANKIRI GENÇLİK ATEŞİ” PROJESİ

Personel Durumu:

Proje Personeli : 2 kişi

Projenin Amacı : Çankırı müziği ve yöresel halk oyunlarını geliştirmek.

Projenin Yeri: Belediye Gençlik Merkezi

Projenin Sonuçları: Toplam 60 gence Çankırı Müziği ve folklorü hakkında eğitim verilmiştir.

Kurumun Rolü: Projenin sahibi olan Çankırı Belediyesi, proje ekibinin yanında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde projeyi aktif olarak yürütmüştür.

Projenin Maliyeti : Toplam proje tutarı 10.000 EURO olup %10 kurum katkısı sağlanmıştır.

 

ÇANKIRI BELEDİYESİ’NİN ORTAK OLDUĞU, MFİB’NCE KABUL EDİLİP TAMAMLANAN ODTÜ PROJELERİ

 

1-Çankırı Belediyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nce hazırlanıp MFİB’nce kabul gören “Kadınlar İş’te” projesi uygulanmaya başlamış ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Çankırı Belediyesi projenin aktif ortağı olarak sorumluluk ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiştir. Proje kapsamında 90 Çankırılı hanıma kurs ve girişimcilik eğitimleri verilmiştir.

 

2-Çankırı Belediyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nce hazırlanıp MFİB’nce kabul gören “Bilişim Teknolojileri için Çankırı ve Sinop İllerinde Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Projesi” başarıyla uygulanmış ve Çankırı Belediyesi yükümlülük ve sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmiştir. Belediyemiz 4. katında oluşturulan bilgi teknolojileri merkezinde düzenlenen eğitimlere 11’i kamu personeli, 22’si bilgisayar altyapısı bulunan genç katılmış, kursiyerlere uzman eğiticiler tarafından Coğrafi Bilgi Sistemi öğretilmiştir. 

 

ÇANKIRI BELEDİYESİ’NİN ORTAK OLDUĞU, MFİB’NCE KABUL EDİLİP DEVAM EDEN PROJELER

 1.      Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu’nca hazırlanan “SETEM” projesine ortak olarak bulunuyor. Proje uygulaması devam ediyor.

 2.      Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekolulu’nca hazırlanan ““En vogue” projesinin ortağıdır.

 3.      Çankırı Belediyesi Çankırı Karatekin Üniversitesi’nce hazırlanan ortaokulu bitirip okumayan kız öğrencilerin tespitine yönelik “Kırmızı Tebeşir” Projesinin iştirakçisidir.