Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemelerinde Son Günler

Geri

Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemelerinde Son Günler

19 Kasım 2012

Çankırı Belediyesi tarafından 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tahsil edilen emlak vergisinin 2. taksit ödeme süresi Kasım ayı sonunda bitiyor.

Yasal olarak iki taksitte alınan emlak vergisinin, vergi mükellefleri tarafından son güne kadar ödenmemesi durumunda; 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” kapsamında gecikme zammı uygulaması yasal zorunluluk olarak işleme konulacaktır. Vatandaşlarımızın gecikme zammına maruz kalmamaları için, emlak vergisinin 2. taksidini Kasım ayı sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. 

Vatandaşlarımız ödemelerini belediye veznelerinden, Denizbank şubesinden ve belediyenin web sitesindeki e-belediye işlemleri adresini kullanarak internet üzerinden gerçekleştirebilirler.