Çankırı'da Hadis Sempozyumu

Geri

Çankırı'da Hadis Sempozyumu

2 Mayıs 2011

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Belediyemiz işbirliği ile Çankırı’da düzenlenen “Anadolu’da Hadis Öğretimi ve Dâru’l-Hadisler” konulu sempozyum, Çankırı’da geniş bir katılımla başladı.

 

 Türkiye’nin dört bir yanından Hadis Akademisyenlerinin de geniş bir katılımla katıldıkları sempozyuma, Ürdün’den  Şuayb Arnâut ile birlikte Ahmed Berhûm, Muhammed el-Cevrânî el-Askalânî de misafir konuşmacı olarak tebliğleriyle iştirak ettiler.

 Sempozyumun açılış konuşmasında, Belediye Başkanımız İrfan Dinç Anadolu’da ilk Dâru’l-Hadis’in Çankırı’da bulunmasının sempozyumu çok daha anlamlı hale getirdiğini belirterek, bu bağlamda Anadolu’da ilk Daru’l-Hadisin sanıldığı gibi Konya’da değil, ondan 35 sene önce Çankırı’da kurulduğunu ifade etti.

19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, Anadolu’da ilk Daru’l-Hadisin kurulduğu yer olan Çankırı’da,  bizzat bu geleneğin ve tarihinin konuşulacak olmasının oldukça anlamlı olduğunu ifade ederek, İlk Daru’l-Hadisin kurulduğu yerin, hadis geleneğinin ihyasında da başlangıç noktası haline dönüşmesi temennisinde bulundu.

 Protokol konuşmalarının ardından açılış konferansını İslam dünyasının özellikle de hadis akademisyenlerinin çok yakından tanıdığı Şuayp Arnaût gerçekleştirdi. İslami ilimler alanında hemen her akademisyenin kütüphanesinde bulunan ilmî kitapların birçoğuna imza atmış bir alim olarak tanınan Şuayb Arnaût’un, bugüne kadar hadis ilmine yönelik yapmış olduğu çalışmaların 250 cildi aşkın olduğu ifade edilmekte ve çağımızda hadis alanında hayatta olan en önemli bilginlerden biri olduğu söylenmektedir. Şuayb Arnâût açılış konferansında Türkleri çok sevdiğini, zira! İslami ilimler alanında Türklerin katkılarının zaman zaman Araplardan daha verimli olduğuna işaret etti. Konferansında T.C. Başbakanı Tayyib Erdoğan’a da özel bir yer ayıran Şuayb Arnâut, onun İslam dünyası için bir kazanç olduğunu ve ilme, bilgiye son derece değer veren bir siyasi lider olduğuna işaret ederek Çankırı’da bulunan Dârul-Hadis ve diğer kültürel eserlerin korunması için kendisinin yardım edeceğini umduğunu belirtti.

Konuşmalarının ardından Anadolu’daki ilk Dâru’l-Hadis olan Taşmescid katılımcılarla birlikte topluca ziyaret edildi. Bu ziyaret esnasında oldukça duygulanan Şuayb Arnaût, bu müesseseyi ve işlevini anmak amacıyla ufak bir hadis dersini İlahiyat Fakülteleri hadis akademisyenleri ile birlikte Dâru’l-Hadis içerisinde gerçekleştirdi.

 Ardından Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi’ni de ziyaret eden Şuayb Arnâut, bu merkezde bulunan tarihi ve kültürel eserlerin İslam dünyası için son derece önemli olduğunu ve bu merkezin daha iyi hale getirilmesi için emeği geçen herkesin hem kültürel hem de tarihi anlamda son derece önemli bir hizmeti ifa ettiklerine işaret etti.

 İlahiyat Fakültelerinden bir çok dekan ve öğretim üyesinin de bizzat tebliğci olarak da katıldığı sempozyum öğleden sonraki oturumlarla devam etti.

 Sempozyumun 1 Mayıs Pazar günü de dört oturumla devam edeceği  ve burada sunulan tebliğlerin yakın zamanda kitap olarak yayımlanacağı da ifade edildi.