Çankırı Belediyesince Yapı Denetim Toplantısı Yapıldı

Geri

Çankırı Belediyesince Yapı Denetim Toplantısı Yapıldı

4 Nisan 2011

Yapı denetimiyle ilgili kanunun uygulanmaya başlaması nedeniyle, Çankırı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilimizde yaşanabilecek sorunları en asgari düzeye indirmek amacıyla Belediye Meclis Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şubesi Müdürü ve teknik personeli, ilimizde faaliyet gösterecek olan asil ve yedek yapı denetim firmaları ve beton santrali temsilcileri katıldı.

Çankırı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Süheyla Büyüktopçu toplantıda ilk sözü alarak ilimizin 1. derece deprem bölgesi olması nedeniyle 2000 yılından bu yana Çankırı Belediyesi teknik elemanlarınca yapılan demir ve kalıp vizelerinin Yapı Denetim Firmaları tarafından da aksatılmadan devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Büyüktopçu, Avrupa Birliği uyum yasalarınca çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,  Yangın Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği esaslarına uygun bina kontrollerinin yapılarak yaşam standardını artıracak güvenli, konforlu binaların yapılmasına katkıda bulunulmasını istedi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı soru cevap şeklinde devam etti.