Atık Piller Çöp Değildir!

Geri

Atık Piller Çöp Değildir!

3 Mayıs 2011

Belediyemiz Çevre Mühendisi Recep Özen tarafından gerçekleştirilen sunumda, özellikle atık pillerin insan faaliyetleri sonucunda oluşan bir atık türü olduğu, fakat diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, atık pillerin hiçbir şekilde toprağa ve suya atılmaması, ateşe sobaya atılmaması, içerisindeki ağır metaller olarak bilinen civa, kadmiyum ve kurşun gibi çevre – insan sağlığı açısından çok zararlı olan materyallerin toprak ve su ile temas etmemesi gerektiği üzerinde duruldu. Bu atık pillerin Belediyemiz ve gönüllü kurumlarca oluşturulan atık toplama noktalarına ulaştırılması gerektiği vurgulandı. Tüm okullarda, eczanelerde, alışveriş merkezlerinde, muhtarlıklarda, camilerde atık pil toplama kutularının olduğu söylendi. Anaokulu öğrencileri ile okulda oluşturulan atık toplama kutusuna, okulda başlatılan çalışma neticesinde oluşan atık piller bırakıldı. Okul yetkilileri de bu çalışmanın diğer okullarda da sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiler.

 

ATIK PİLLERİ NE YAPMALI / NE YAPMAMALIYIZ!

 

Ne Yapılmamalı

 

1.Ev veya iş yerlerinde kullanılmış (atık) piller evsel çöplerle kesinlikle karıştırılmamalı ve rasgele sokaklara atılmamalıdır.

2.Atık piller toprağa gömülmemelidir.

3.Atık piller denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona atılmamalıdır.

4.Atık piller ateşte yakılmamalıdır.

5.Atık nikel-kadmiyum pillerinin insan sağlığına oldukça zararlı kadmiyum maddesi içerdiği unutulmamalıdır.

 

Ne Yapılmalı

 

1.Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmelidir.

2.Evinizde veya işyerinizde atık haldeki piller uzun sürelerle muhafaza edilmemelidir.

3.Atık piller bulunduğunuz yere en yakın mahaldeki atık pil toplama kutusuna atılmalı veya satın alındığı yere götürülmelidir.

4.Atık pillerin bünyelerindeki bazı metallerin geri kazanılabileceği unutulmamalıdır.

5.Atık pillerin toplanması için düzenlenecek kampanyalara gönüllü olarak katılmağa çalışınız.

6.Atık pil toplama noktalarının nerelerde olduğunu araştırınız.

7.Çevrenizde pil kullananları yukarıda anlatıldığı şekilde davranmaya davet ediniz ve onlara örnek olunuz.

 

“GELECEK KUŞAKLARA LÜTFEN DAHA TEMİZ BİR ÇANKIRI BIRAKALIM”