“Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l Hadisler” SEMPOZYUMU

Geri

“Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l Hadisler” SEMPOZYUMU

2 Mayıs 2011

-“Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l Hadisler” SEMPOZYUMU

 

Belediyemiz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile iki gün sürecek  “Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l Hadisler” sempozyumu başlıyor.

Sempozyumun, Çankırı 100.Yıl Kültür Merkezinde, 30 Nisan 2011 Cumartesi günü saat 09:00’da başlayıp,01 Mayıs 2011’de saat 16:00’da son bulacak.

Selçuklular döneminde yapılan Anadolu’nun en eski Daru’l Hadis-i olan Taşmescid (Dâruş’Şifa, Dâru’l Hadis ve Mevlevihane) vesilesiyle iki gün boyunca sürecek olan “Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l Hadisler” sempozyumu Çankırı’mıza ve Taşmescid’e yeni bir ruh ve yeni bir değer kazandıracaktır. Türkiye’nin değişik üniversitelerinden ve yurt dışından katılacak çok değerli hadis hocaları tarafından verilecek olan sempozyum, Çankırı tarihinde iz bırakacak. Taşmescid’in tarihteki parlak günlerindeki değerine dönmesi için, bu sempozyum çok önemli katkı sağlayacak.

İslam düşüncesinde Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci temel kaynak olarak kabul edilen hadisler, önemine binaen Müslümanların kültür dünyalarının merkezinde yer almış ve hadis geleneğine olan bu bağlılık, hadis ilimleri ve öğretiminin tedris edildiği mekanlar olarak Dâru’l-Hadis adıyla kurumsallaştırılmıştır. Anadolu’da ilk ciddi örneklerine Selçuklular döneminde Çankırı, Sivas, Konya ve Erzurum gibi merkezlerde rastladığımız Dâru’l-Hadisler, Osmanlılar tarafından geliştirilerek devam ettirilmiştir.

Hadis eğitim ve öğretimi açısından son derece önemli olan Dâru’l Hadis müesseselerini kuruluş,işleyiş ve mimari gibi her yönüyle ele alınması düşünülen bu sempozyumun kültürel mirasımızın anlaşılmasına katkı sağlayacağı ümit ediliyor.

 

SEMPOZYUMUN DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr. Yavuz Ünal,Prof.Dr. Nihat Dalgın,Prof.Dr. Osman Güner,Prof.Dr. Burhanettin Tatar,Prof.Dr. Mahmut Aydın,Doç.Dr.Soner Gündüzöz,Yrd. Doç.Dr.Muhittin Düzenli,Yrd. Doç.Dr.Cengiz Batuk,Yrd. Doç.Dr.Hasan Atsız,Yrd. Doç.Dr.Ahmet Çakır,Yrd. Doç.Dr.Ali Bolat,İrfan Dinç(Belediye Başkanımız),Mehmet Çayır(Bld. Bşk. Yrd.),Ethem Yenigürbüz,Muharrem Ovacıklı,İbrahim Halil Demir,Sadık Softa,İbrahim Erkayacan