Nüfus

Geri

Nüfus

Çankırı ilinin Cumhuriyet Döneminden önceki nüfus verilerine ilişkin bilgiler salnamelerde ve bazı araştırmacıların aktarmalarında alınabilmektedir. 1869 yılında yayımlanan ve Çankırı Sancağını da içeren I. Kastamonu Vilayeti Salnamesindeki verilere göre Kalecik kazası da dâhil olmak üzere Çankırı Sancağının toplam nüfusu 66.731 kişidir. Yüzyılın (19. yy.) başlarında ise Çankırı Sancağının nüfusu erkek 77.417; kadın 76.375 olmak üzere toplam 153.792 olmuştur.

Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen ilk genel nüfus sayımı sonuçlarına göre (1927) Çankırı İli'nin nüfusu 157.219 'dur. Sayım yıllarına/TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Çankırı İli'nin nüfus verileri şu şekildedir.

Çankırı Nüfusunun Gelişimi

YILLAR

NÜFUS

1927

157.219

1935

177.587

1940

183.782

1945

197.356

1950

217.188

1955

228.232

1960

241.452

1965

250.706

1970

261.367

1975

265.468

1980

258.436

1985

263.964

1990

279.129

1997 (İkametgaha Göre)

252.424

2000

270.355

   

2007 (ADNKS)

174.012

2008 (ADNKS)

176.093

2009 (ADNKS)

185.019

2010 (ADNKS)

179.067

2018 (ADNKS)

216.362

Çankırı nüfus yoğunluğu sürekli olarak Türkiye genelinin altında olmasına karşın 1950'lere değin İl ve İlçe nüfus yoğunlukları arasındaki fark çok büyük değildi. Örneğin 1927 yılında Türkiye'de nüfus yoğunluğu 18; Çankırı'da da 18'dir. 1950 yılında Türkiye'de 27, Çankırı'da 24'tür. Ancak 1980 yılında Türkiye'de 58, Çankırı'da ise 31'dir. 2000'li yıllara gelindiğinde Ülkemizde nüfus yoğunluğu 85 civarlarındayken, İlimizde 36'dır. Burada temel etkenlerden biri İl dışına yönelik hareketinin yoğun bir şekilde yaşanmasıdır.

Çankırı'ya bağlı iki ilçe Eskipazar ve Ovacık 1995 yılında Karabük'e bağlanmıştır. Nüfusun değerlerindeki gelişimde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 

İlde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında genç nüfus yapısının varlığı görülmektedir.

 

2018 YILI ÇANKIRI NÜFUSU

Çankırı’nın nüfusu 2018 yılında 216.362 olmuştur. Bu nüfusun 109.512’si erkek, 106.850’si ise kadından oluşmaktadır. İl ve ilçe merkezinde 132.297, belde ve köylerde 84.065 kişi bulunmaktadır. Çankırı’da ikamet eden nüfus, 2018 yılında bir önceki yıla göre 30.288 kişi artmıştır. Çankırı ilimiz nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 73. sırada yer almaktadır. Yüzölçümü 7.490 km2 olan Çankırı ilimizde kilometrekareye 29 kişi düşmektedir. Çankırı’nın nüfus yoğunluğu 29/km2 ’dir. Yıllık nüfus artış hızı ise ‰ 150,8’dir.