Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği

Geri

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği

Kuruluş Politikası

 

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarı, standartlara bağlı kalarak TS EN ISO/IEC 17025’in şartlarını bütün personelin katılımı ile gerçekleştirmeye karar vermiş olup çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. 

 

Kuruluş Tanıtımı

 

Laboratuvar, Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisin Bünyesinde faaliyet göstermektedir.

 

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarları İçme suyu ihtiyacını en iyi şekilde karşılamayı ilke edinmiş olan Birliğimiz, 12.01.2005 tarih ve 2005/8353 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurularak çalışmalarına başlamıştır. Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarları 2010 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

 

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarı, deney hizmetini yerleşik laboratuvarda ve su analizleri yapmaktadır. Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarları Kimya Analiz ve Mikrobiyoloji olmak üzere iki birimden oluşmaktadır. Akredite parametrelerin çalışıldığı birimler, Kimya Analiz Laboratuvarıdır.

 

 

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarı, standartlara bağlı kalarak TS EN ISO/IEC 17025’in şartlarını bütün personelin katılımı ile gerçekleştirmeye karar vermiş olup çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.

 

   

KALİTE POLİTİKASI

 

  • TS EN ISO/IEC 17025 standardın gereklerini yerine getirerek müşterilerin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek deney hizmeti vermektir.

 

  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak, Laboratuvarımızın saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmektir.

 

  • Laboratuvar deney hizmetlerini, iyi bir mesleki ve teknik uygulama yaklaşımını esas alarak ulusal ve uluslararası güncel standart metotların kullanımı ile zamanında doğru, güvenilir ve kaliteli olarak vermektir.

 

  • Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı hedefler.

 

  • Hizmetin iyi mesleki uygulamalar sayesinde; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde, müşterilerimizin tescilli haklarının ve bilgilerinin korunmasında tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda, ilk defada ve en kısa sürede verilmesini sağlamaktır.

 

  • Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamaktır.

 

  • Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımı ve eğitimi sağlamaktır.

 

  • Kalite Sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan; laboratuvarın yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermektir.

 

  • Sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarını gerçekleştirerek müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek, geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.