Vefatı’nın 50. Yılında Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi, Çankırı Belediyemizin Düzenlediği Sempozyumda Anılıyor

Geri

Vefatı’nın 50. Yılında Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi, Çankırı Belediyemizin Düzenlediği Sempozyumda Anılıyor

17 Şubat 2012

Protokol konuşmaları, Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi Belgeseli, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın “Tasavvufun Kültür ve Medeniyetimizin İnşasındaki Yeri” konulu konuşmasıyla start alacak sempozyumun öğleden sonra başlayacak olan oturumunda, çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler ve Astarlızade Hilmi Efendi’nin torunu Hilmi Astarlı, Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi’yi değişik yönleriyle ele alacak.

Program

Saat: 10.00: Açılış, İstiklal Marşı, Kur’anı-ı Kerim Tilaveti, Protokol konuşmaları, Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi Belgeseli, , Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın “Tasavvufun kültür ve medeniyetimizin inşasındaki yeri” konulu konuşması.

l.Oturum Saat: 13.00 – 14.40

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Aşkar (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

“Tasavvufun Doğuşu ve Gelişimi”

Arş. Gör. Mehmet Yıldız (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

“Nakşibendiliğin tarihi gelişimi, usul ve esasları”

Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

“Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi’nin Mevlevi yönü ve Çankırı’da Mevlevilik”

Doç. Dr. A. Cahid Haksever (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

“Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi’nin Hocaları”

İbrahim Akyol (Dr. Rıfkı Kamil Urga, Çankırı Araştırmaları Merkezi)

 

“Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi’nin sosyal alandaki hizmetleri”

Prof. Dr. Seyyid Mehmet Şen ( Emekli- 100. Yıl Üniversitesi Rektörü)

 

ll.Oturum Saat: 13.00 – 14.40

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seyyid Mehmet Şen ( Emekli- 100. Yıl Üniversitesi Rektörü)

 

“Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi’nin Tasavvufi Kişiliği”

Prof. Dr. Mustafa Aşkar (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

“Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi’nin ebedi kişiliği”

Yrd. Doç. Dr. Ebu Bekir Şahin ( Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

 

“Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi’nin gelini Sabiha Hanım’ın hizmetleri”

Doç. Dr. Nesime Ceyhan ( Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

 

“Aile reisi olarak Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi ve ondan hatıralar”

Hilmi Astarlı (Emekli- Astarlızade Hilmi Efendi’nin torunu)