Güldürcek Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesisinde İnceleme

Geri

Güldürcek Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesisinde İnceleme

9 Şubat 2021

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, DSİ 52. Şube Müdürü Murat Bingöl ve İçme Suyu Arıtma Tesisi yetkilileri ile birlikte Güldürcek Barajı’nda ve Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Esen, baraj gövdesindeki su miktarı, ham su kalitesi ve sürekliliği ile ilgili bilgi alarak özellikle az yağışlarda ve mevsim geçişlerinde zemine yakın ham suyun arıtılması için alternatif çözüm önerilerini görüştü.

Yapılan incelemelerde baraj suyunun son on yılın en düşük seviyesinde olduğunu bildiren yetkililer, şehrin farklı noktalarından alınan içme suyu örneklerinin analiz edildiğinde insan sağlığına zararlı bir durumun olmadığını ve Çankırı’daki içme suyu kalitesinin standartlara uygun çıktığını belirterek su kalitesinin daha da arttırılması için proses iyileştirme yöntemleri hakkında bilgi verdi. Arıtma Tesisinde uygulanabilecek proses geliştirmeleri ile ilgili istişare eden Esen, “Musluklarımızdan ölçümlerini ve kontrollerini sıkı tuttuğumuz güvenilir bir içme suyu akıtıyoruz. Suyun renginde meydana gelen mevsimsel değişimlere bağlı olarak demir ve mangan miktarlarındaki yükselme ile birlikte suyun renginde farklılıklar bildiren vatandaşlarımız oldu. Altını çizerek söylüyorum ki, bu durum çoğunlukla eski hatların olduğu alanlarda yaşanmakla birlikte su kalitemizi düşüren bir durum değildir. Küresel ısınma ve çevresel faktörler gibi birçok sebep sonucu Dünya üzerindeki su kaynaklarımızın seviyesinde ciddi azalmalar gözlendiğini biliyoruz. Çankırı halkı için gerekli yerler ile istişare ederek suyumuzun kalitesini daha da yükseltmek, sürekliliğini sağlamak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan ise suyumuzu tasarruflu kullanmaları yönünde büyük bir hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz.” dedi.