ÇANKIRI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞİ

Geri

ÇANKIRI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞİ

9 Ocak 2019

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

MALİK

CİNS

YÜZÖLÇÜM

HİSSE ORANI

ÇANKIRI

MERKEZ

KARATAŞ

125

40

ALİ ELMALI OĞLU

MEDHAL

185.00m2

1/3

ÇANKIRI

MERKEZ

KARATAŞ

125

40

CİHAN EKERBİÇER

MEDHAL

185.00m2

1/3

ÇANKIRI

MERKEZ

KARATAŞ

125

40

ALİ YEŞİL

MEDHAL

185.00m2

1/3

ÇANKIRI

MERKEZ

KARATAŞ

125

71

CİHAN EKERBİÇER

BAHÇE

359.00m2

1/1

ÇANKIRI

MERKEZ

KARATAŞ

125

73

ÇANKIRI BELEDİYESİ

ARSA

35.31m2

1/1

 

Yukarıda bulunan tabloda belirtildiği şekilde hissedarı bulunduğunuz, Çankırı İli Merkez İlçe Karataş Mahallesi 125 ada 40-71-73 parseller Çankırı Belediyesi Meclisince, 02.04.2015 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı ve 24.01.2018 tarih ve 2018/11 sayılı imar durum belgesi uyarınca mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parseller niteliğindedir.

Çankırı Belediye Encümeninin 09.07.2018 tarih ve 137 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alan İmar Yönetmeliği ve onaylı uygulama imar planı gereğince maliklerince ifraz ve tevhidinin yaptırılması kararı alınmıştır.

Taşınmaz maliklerinin iş bu tebligat uyarınca, 3 ay içerisinde imar planına uygun olarak ifraz ve tevhit işlemini yaptırmaları gerekmekte olup, maliklerce ifraz ve tevhit işleminin yaptırılmaması durumunda;

03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı resmi gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ifraz ve tevhit işlemi Çankırı Belediye Başkanlığınca resen yapılacaktır.

Yapılacak işlemler hakkında Çankırı Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi alınabileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddesine göre ilanen tarafınıza tebliğ olunur.