Çankırı Atıksu Projesi Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Geri

Çankırı Atıksu Projesi Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

15 Kasım 2022

 

Çankırı’nın altyapısını ve su yönetimini güçlendirmek için ülkemiz ve Avrupa Birliğinin ortaklaşa maddi desteği ile Çankırı Belediyesi tarafından uygulanan “Çankırı Atıksu Projesi” kapsamında Paydaş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

 Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Çankırı Belediyesi temsilcileri ile Çankırı’da hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarından katılım sağlandı.  

Avrupa Birliği IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı kapsamında hayata geçirilen Çankırı Atıksu Projesinin hedeflerinin, kapsamının ve uygulama sürecinin iç ve dış paydaşlara aktarılması amacı ile gerçekleştirilen toplantı sunumlar ile devam etti. Sunumlarda projenin amacı, uygulama aşamaları, su yönetimi konularında bilgi verildi.  

Çankırı Atıksu Projesi ile Çankırı Belediyesinin atıksu yönetimi alanında çalışma yapmak için gerekli mali kaynağa, teknik bilgiye ve insan kaynağı kapasitesine ulaşması hedefleniyor.  Proje kapsamında; Çankırı’da 20.090 m3/gün kapasiteli bir atıksu arıtma tesisi yapılması, yaklaşık 43,5 km atıksu şebekesi inşa edilmesi ve Çankırı Belediyesinin idari, teknik ve finansal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesi planlanıyor.