Belediyemiz Yasak Bölgelere Hafriyat Yapanları Uyardı

Geri

Belediyemiz Yasak Bölgelere Hafriyat Yapanları Uyardı

8 Temmuz 2011

Özellikle apartmanlarda doğalgaz tesisat çalışmalarının hızlandığı şu günlerde usulsüz inşaat atıkları ve pisliklerin çevreyi kirletecek şekilde gelişigüzel bölgelere atıldığı belirtilen açıklama şu şekilde:

“Yaz sezonunun başlaması ve doğalgaz dönüşüm faaliyetlerinin hızlanması neticesinde ilimiz Acıçay kenarı, Deveyolu ve Deveciler bölgelerine usulsüz hafriyat, inşaat yıkıntı atıkları dökülmeye başlamıştır. Özellikle gece ilerleyen vakitlerde yapılan bu kaçak dökümler adı geçen bölgelerde hoş olmayan görüntüler meydana getirmektedir.

Çevre Kanunun ilgili maddesinde “Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.” Denilmektedir.

Bu konuda çıkarılan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddesinde de “Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır.

Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretimine neden olacak özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlar; bu atıkların üretilmesinden önce ilgili belediyeye/mahallin en büyük mülki amirine başvurarak gerekli izinleri almak, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu mercilerin göstereceği geri kazanım/depolama sahasına taşınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen üretici, taşıyıcı ve depolayanlar hakkında 46 ncı maddede belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirlilik, tebliğ edilen süreler içinde giderilmezse bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı maliyeti ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.” Denilmektedir.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan denetim ve kontrollerde karşılaşılacak olumsuzlukların önüne geçilmesi için yetkililer kanun ve yönetmeliklere karşı  vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerektiği hususunda uyarıda bulundular.  Gelecek nesillere daha güzel bir Çankırı bırakmanın bu günlerde yapılan dikkatlerimize bağlı olduğunu ifade eden yetkililer vatandaşların gerekli yerleri arayarak bu konuda hassas olmalarını istediler.