Çankırı Belediyesi

T.C. KUZKA Online Temel Mentorluk Eğitimi (Eğitim Planları)

KUZKA ONLINE TEMEL MENTORLÜK EĞİTİMİ İLAN METNİ

 

Ajansımız tarafından yürütülmekte olan “Kadın ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” TR82 Bölgesi’nde kadınları yerel örgütlenme ve gençleri ise girşimcilik ve mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi ile güçlendirmeyi ve desteklemeyi hedeflemektedir. Program  kapsamında kadın ve gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilik alanında yerel kapasitenin arttırılması amacıyla yapılacak faaliyetlerde ve bu faaliyetler çerçevesinde Bölgenin ihtiyaçlarına göre ortaya çıkacak yeni iş fikirlerinin fikir aşamasından projelendirilmesine kadar geçecek tüm süreçlerde destek sağlanabilmesi ve bu desteğin Bölge içinden karşılanabilmesi amacıyla Ajansımız bünyesinde ilgili paydaş kurum ve kuruluşların çalışanlarından oluşan bir mentor havuzunun oluşturulması planlanmaktadır. 

Online Mentorlük Eğitimi’nin alt başlıkları “Temel Mentorlük Eğitimi” ve “Girişimcilik Mentorlüğü Alan Eğitimi” olmak üzere iki ana konuyu kapsamaktadır. Eğitime katılanlar arasından daha sonra talep oluşması durumunda “Mentorler İçin İleri Düzey Alan Eğitimi”nin de verilmesi planlanmaktadır.

Online eğitim programına katılmak isteyen mentor adaylarının aşağıda bulunan kriterlerden en az 2 (iki) tanesini sağlaması beklenmektedir. Adaylardan alınacak başvuru formlarında kriterlere uygunluk açısından yapılan değerlendirmelere göre en çok kriteri sağlayan adaydan başlamak üzere kontenjan sınırı kadar aday, eğitime katılması için davet edilecektir. 

Aldıkları eğitim sonrası Ajansımız mentor havuzunda yer alacak mentorler, Ajansımız tarafından Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsmında organize edilen bazı faaliyetlerde gönüllü olarak görev almaları için davet edilebileceklerdir. Bunlar, kadın kooperatif ve girişimci derneklerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitiminin geliştirilmesi ve genç girişimciler için start-up etkinlikleri gibi faaliyetlerdir.

Online Temel Mentorlük Eğitimine başvurmak için en az 2 (iki) tanesine sahip olunması beklenen kriterler şunlardır;

 

  • Üniversite düzeyinde lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak,
  • En az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak,
  • Özel sektörde en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak,
  • Kooperatifçilik, Genç Girişimcilik ve Mesleki Eğitim alanlarından en az birinde çalışmalar yapmış olmak sureti ile deneyim sahibi olmak,
  • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi almış olmak,
  • Proje Yönetimi (PMI) eğitimi almış olmak,
  • Proje yazmış olmak,
  • Proje yürütmüş olmak veya herhangi bir projede faaliyet göstermek,
  • Mesleki Eğitim veren eğitim kuruluşlarından mezun olmak,
  • Ajansımız tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerde görev verilmesi halinde en az bir etkinlikte görev alacağını taahhüt etmesi

Eğitime, 15 kamu personeli, 10 akademisyen ve 5 özel sektörden katılımcı Ajans tarafından yapılacak değerlendirmeye göre seçilecektir. Toplam katılımcı sayısının %20’sinin kadın olmasına ve tüm katılımcıların katıldıkları illerin dengeli dağılıma sahip olmasına olabildiğince dikkat edilecektir. 

Bu çerçevede, 17.08.2020 – 28.08.2020 tarihleri arasında 10 yarım gün süre (09:00-13:00) ile online platform üzerinden Temel Mentorlük Eğitimi verilecek olup, eğitime katılmak isteyen paydaşlarımızın en geç 11 Ağustos 2020 tarihinde mesai bitimine kadar ekli başvuru formunu doldurarak ve taahhütnamenin imzalanıp taranarak skb@kuzka.gov.tr  adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular değerlendirildikten sonra eğitime katılmaları için davet edileceklerin listesi 14 Ağustos 2020 tarihinde Ajans web sitesinde duyurulacak olup kazanlara ayrıca e-posta gönderilecektir.

Sorularınız için skb@kuzka.gov.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.