İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Metin KESKİNKILIÇ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili

  • Müdürlüklerden gelen yıllık izin evraklarını kontrol etmek ve işlemek
  • Personel derece ve kademe ilerlemesi işlemlerini yapmak
  • İşçi disiplin kurulu evraklarını hazırlamak
  • Çalışma belgesi hazırlamak
  • Hizmet gereği görevlendirme işlemleri yapmak
  • Olumlu sicil işlemlerini yapmak
  • Kadro teklifi hazırlamak
  • Kadro değişikliği işlemi yapmak
  • Kadro ve münhal işlemlerini bilgisayara  ve deftere işlemek
  • Öğrenim değişikliği yapmak
  • Sigortalı hizmet değerlendirmesi işlemi yapmak
  • Naklen atama işlemi yapmak
  • Kıdem yılı hesaplama işlemi yapmak
  • Görevde yükselme işlemi yapmak
  • Kurum dışı geçici görevlendirme işlemi yapmak
  • Müdürlükler arası nakil işlemleri yapmak
  • Zam ve tazminat cetvellerini hazırlamak
  • Mal beyannamelerini kontrol etmek ve dosyalamak
  • Uyarma cezası işlemlerini takip etmek
  • Kınama cezası işlemlerini takip etmek
  • Aylıktan kesme cezası işlemlerini takip etmek
  • Sicil evraklarını personel sayısına göre çoğaltmak ve sicil dosyasına yerleştirmek
  • Naklen gidenlerin dosyasını ilgili kuruma göndermek
  • Göreve yeni atanan memura özlük dosyası açmak
  • Göreve yeni atanan memur için “emekli sicil numarası” istemek
  • Öğrenim değişikliği onayını almak
  • Dosya incelemesi işlemi yapmak
  • Öğrencilerin staj işlemlerini yapmak
  • İzne vekalet işlemlerini yapmak
  • Belediye Başkanlığına vekalet eden Meclis Üyelerinin vekalet ücretlerinin ödenmesi için evrakları hazırlamak
  • Belediye Başkanının il dışı görevlendirme işlemlerini yapmak
  • Belediye Başkanının görev yolluğu işlemlerini yapmak
  • Günlük devam izlenim defterlerinin kontrolünü yapmak
  • Memur giyim kuşam evraklarını hazırlamak
  • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmek

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1210

E-Posta: insankaynaklari@cankiri.bel.tr

Son Eklenen Haberler ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)