Çankırı Belediyesi

Müdürlükler / Veteriner İşleri Müdürlüğü / Yetki Görev Ve Sorumluluklar

  • Öncelikle hayvansal gıdaların ve genel gıda güvenliğinin temini amacı ile yapılan denetim hizmetleri.
  • Hayvanlardan insanlara bulaşan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları (Zoonozlar) ile mücadele çalışmaları.
  • Kurban satış ve kesim hizmetleri.
  • Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri.
  • Sahipli hayvanlara yönelik hastane, aşı, tedavi ve gömü hizmetleri.
  • Hayvan, hayvan hastalıkları, gıda güvenliği gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri.
  • Hayvan veya hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve satıldığı iş yerlerinin ruhsatlandırma işlemlerinde komisyonda bulunmak ve teknik görüş bildirmek.

Müdürlük ana sayfası için tıklayınız »