Çankırı Belediyesi

Müdürlükler / Mali Hizmetler Müdürlüğü / Misyon ve Vizyon

Çankırı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Misyonu, hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması,  muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliliği kolaylaştırmaktır. Ayrıca Belediye mücavir alan içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet yapılmasını sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlayıp Çankırı’da yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını ekonomik sosyal ve kültürel şartlar göz önünde bulundurarak adil, hızlı ve kaliteli biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmaktır. 

Çankırı Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün Vizyonu; 

1.Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle,

2.Verimliliği esas alarak,

3.Teknoloji Kullanımına öncelik tanıyarak,

4.Plan ve Projeye önem vererek,

5.Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,

6.Kaynakların etkin kullanılması sağlanarak,

7.Faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır. 

Müdürlük ana sayfası için tıklayınız »