Çankırı Belediyesi

Müdürlükler / Hukuk İşleri Müdürlüğü / Yetki Görev Ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz; Belediyemiz leyh ve aleyhine adli veya idari yargı merciilerinde açılan davaları ve icra takiplerini ilgili yasal düzenlemelere göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Belediyemizin tüm birimlerine hitap eden Hukuki mevzuatın ve yayınların bulunduğu bir kütüphane kurulması ile, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararı ile veya Başkanlık Makamı tarafından gönderilen evrakın incelenerek talep edilen konularda hukuki görüş bildirilmesi, Belediyemizin tüm birimlerinin yapacağı iş ve işlemlerde hukuka uygun davranması konusunda önceden yönlendirici açıklamalarda bulunulması ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 4.maddesinde verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun yerine getirilmesidir.

Müdürlük ana sayfası için tıklayınız »