İsmail Hakkı ESEN

Çankırı Belediye Başkanı

İsmail Hakkı Esen (d.1970, Çankırı), 4 Nisan 2019’dan beri Çankırı Belediye Başkanı.

 

 

Çocukluk ve Gençlik Dönemi

Yapraklı'nın tanınmış ailelerinden İsmail Hakkı Esen, 1970 yılında ailesinin dördüncü çocuğu olarak Çankırı’da doğdu. İlkokulu Aksu (İlker Tuncay) ilköğretim okulunda, orta öğretimimi Merkez (İsmet İnönü) ilköğretim okulunda, Lise eğitimimi ise Çankırı Teknik Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1993 yılında yükseköğrenimini 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamladı.  İyi derecede Almanca biliyor.

 

 

Çalışma Yaşamı

Eğitim öğretim hayatını tamamladıktan sonra hizmet için Çankırı’ya dönen İsmail Hakkı Esen, 35 yıl boyunca aile şirketi olan Hilal Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra ticari hayatındaki başarıları ve sosyal alandaki aktivasyonu ile Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve iki dönem Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

 

 

Siyasi Yaşamı

Lise yıllarında Ülkücü hareketle tanıştıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne intisap ederek uzun yıllar boyunca partinin yönetim kademelerinde aralıksız olarak siyasi görevlerde yer aldı.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve akabinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’den Çankırı İli Belediye Başkan adayı oldu ve Çankırı halkının güvenoyunu alarak Çankırı Belediye Başkanlığına seçildi.

 

 

Aile Yaşamı

Esen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Menu

Etik Komisyonu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

  Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 
* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
 
 

Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
 • Halka hizmet bilinci 
 • Hizmet standartlarına uyma 
 • Amaç ve misyona bağlılık 
 • Dürüstlük ve tarafsızlık 
 • Saygınlık ve güven 
 • Nezaket ve saygı 
 • Yetkili makamlara bildirim 
 • Çıkar çatışmasından kaçınma 
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı 
 • Savurganlıktan kaçınma 
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
 • Mal bildiriminde bulunma 

Etik Komisyonu'nun Görevleri

Etik Komisyonunun Görevi ;
 
Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

Etik uygulamaları değerlendirmek.

İl Etik Komisyonu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince Belediyemizde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Başkan Yardımcısı Metin KESKİNKILIÇ Başkanlığında Üye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem YENİGÜRBÜZ ile Üye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Mehmet TÜRK’ten etik komisyonu oluşturulmuştur.

 

 ÇANKIRI BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ:

 

Adı Soyadı Unvanı Görevi
Metin KESKİNKILIÇ  Başkan Yardımcısı Başkan 
Ethem YENİGÜRBÜZ  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü  Üye 
 Mehmet TÜRK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili  Üye 
 

E-BÜLTEN KAYIT