Menu

Atık Su Arıtma Denetimi ve Kolektör Hatları Projesi

Atık Su Arıtma Denetimi ve Kolektör Hatları Projesi

 

Çevre operasyonel planı kapsamında 21 belediyeden Lot 2'de 7 belediye arasında bulunan Çankırı Belediyesi'nin Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hatları Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müşavir firma tarafından sunulmuş olup Bakanlık da AB Delegasyonuna sunmuştur. 

AB tarafından projeler kabul görmüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlık tarafından müşavir firma ihalesine çıkılarak yer teslimi yapılmıştır.

2013 yılında mutabakat zaptı imzalanarak başlatılan çalışmalarda sekteye uğrayan süreci canlandırıp hızlandırarak projeyi gerçek anlamda hayata geçirmek ise 2021 yılında olmuştur.