Çankırı Belediyesi

Başkan Yardımcıları

Metin KESKİNKILIÇ
Başkan Yardımcısı
İsmail Kadri ONAT
Başkan Yardımcısı
Şenol ŞAHİN
Başkan Yardımcısı