Çankırı Belediyesi

Başkan Yardımcıları

Mehmet HALLAÇ
Başkan Yardımcısı