Çankırı Belediyesi

2020 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARI

Kurban Kesim Yerleri Tam Liste İçin Tıklayınız

 

 

 

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

                         2020 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARI

 

Karar Tarihi :08/07/2020

Karar No       :2020/1

Konu              :Kurban Hizmetleri

 

KATILIMCILAR

 

08.07.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Mustafa Emre KILIÇ Başkanlığında, İl Müftüsü Bürhan KELEŞ, Çankırı Belediyesi Veteriner Hekim Mustafa YAZIHARMAN, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Sebahattin BÜYÜKÖZER ve Çevre Sağlığı Teknisyeni Harun ÇURUM, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Tuncay AYGEN, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Teknisyen Hürriyet TEKKEŞİN’in katılımlarıyla, 2020 Yılı Kurban Hizmetleri Toplantısı 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Çankırı Valiliği Toplantı Salonunda yapılmıştır.

 

GÜNDEM

 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bakanlar Kurulunun 24.10.2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18.8.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin, İçişleri Bakanlığı 30.06.2020 tarih ve 10499 Sayılı Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Tedbirlerin görüşülmesi.

 

ALINAN KARARLAR

 

1)      İldeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kontrol ve onayı alındıktan sonra) Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS)  10/7/2020 günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğünce girilmesine,

2)      Çankırı Belediyesi tarafından ilgili Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul kararları ve 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin ilgili taraflarca uygulanmasında koordinasyonun sağlanması maksadıyla, 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanması ve uygulanmasına,

3)      Sosyal alanlarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal vb. malzemelerin kullanılmasına,

4)      Çankırı Belediyesinin kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve konteyner bulundurmasına, toplama konteynerleri tam dolmadan atık işleme tesisine ulaştırmasına,

5)      2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 3. Bölümünde yer alan hususların yerine getirilmesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları acilen toplanıp, bu Tebliğ hükümlerinin işlerliğini artırmaya yönelik gerekli karar ve önlemleri almasına,

6)      Toplu kesim yerlerinde ortaya çıkacak atık maddelerinin etrafa yayılması engellenerek belediye ekiplerince çöp döküm sahasına nakledilmesi ve üzerinin her seferinde toprakla örtülmesinin sağlanmasına.

 

KURBAN SATIŞ YERLERİ:

 

1)      İlimiz Merkezde kurbanlık hayvanların satış yeri olarak Çankırı Belediyesi Hayvan Pazarı olarak belirlenmesine, başka yerlerde kurban satışına müsaade edilmemesine, hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine COVİD-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmasına, bilgilendirme tabelalarında; sosyal mesafenin korunmasına, en az 1,5 metre (3-4 adım), maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması uyarılarının yer almasına, hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşterilerin maskesiz dolaşmamasına, bütün kullanım alanlarında (bekleme, dinlenme vb.) en az 1,5 metre (3-4 adım) mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmasına, ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler yapılmasına,

2)      Çankırı Belediyesi Hayvan Pazarının insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar olmasına ve hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılmasına, hayvan satış yerlerine girenlerin ateşinin ölçülmesi ve vücut sıcaklığı 38 °C’nin üstünde olanların alınmasına, tesis içerisinde maske takmalarının sağlanmasına, tesise giren her misafirin el antiseptiği kullanmasına, el dezenfektanı bulundurulmasına, hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmasına, hayvan satış alanlarına; ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olanların alınmamasına. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış çadırları oluşturulmasına ve aralarında ki mesafe en az 2 metre olmasına. COVİD-19 tanısı olan veya teması olanların hayvan satış alanlarına alınmamasına, özellikle her para ödemesinden sonra sık sık ellerin yıkanmasına veya el antiseptiği kullanılmasına. Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde konulmasına ve satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemelerine.

3)      Çankırı Belediyesi Hayvan Pazarına girişte Belediye Zabıtası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulacak ekipler vasıtası ile Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport/nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol edilerek, belgeleri tam olanların girişine izin verilmesine küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmemesine,

4)      Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilemez. Kurban olarak kesilecek hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda ve deve olup bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın; deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Ancak koyun, semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden, (Ek-4) “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” alınır, yapılan denetimlerde kurban için uygun olmayan hayvanlar bulunduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenir. Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti taşıyan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına,

5)      Sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık dişi hayvan varlığının artırılmasının büyük önem arz ettiği bu amaçla gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine müsaade edilmemesine, kontrollerin Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılmasına, ihtiyaç durumunda kolluk kuvvetlerinden yardım istenmesine,

6)      Satıcının sattığı kurbanların bakım ve beslenmesinden arefe günü sabahına kadar sorumlu olmasına ve kurban satış çadırlarını arefe günü sabah saat:08.00’e kadar kaldırılmamasına,   

7)      Çankırı Belediyesi Hayvan Pazarı, Çankırı Belediyesi ekiplerince her gün sabah ve akşam temizlenir, ayrıca etkin dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilmesine,

KURBAN KESİM YERLERİ:

1)      Kurban kesim yeri olarak Kurban Hizmeti Komisyonu tarafından belirlenen; Ruhsatlı kesimhaneler, izin alarak kayıtları yapılmış geçici kurban kesim yerleri ve kesime uygun özel mülklerin bahçesi kullanılacaktır.

2)      Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde hijyenik olmayan ortamlarda, özellikle caddeler ve sokaklarda, yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğine,

3)      İl ve ilçelerimizde kurban kesim yerlerinin ‘’Geçici Kurban Kesim Yeri’’ olarak kesim yapabilmeleri için 09 Temmuz 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmelerine,

4)      Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmasına, Randevulu kesimle ilgili listenin kesim yerinin uygun bir yerine asılmasına,

5)      Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması, Bayramın 3 gününe de dağıtılması için gerekli tedbirlerin alınmasına,

6)      Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisi; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilecektir.

7)      Hayvan kesim yerleri önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları, maske ve eldiven takmalarının sağlanmasına,

8)      Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesine,

9)      Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmesine,

10)  Hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden COVİD-19 konusunda eğitim verilmesine, hayvan kesim yerlerinin önüne COVİD-19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmasına,

11)  Kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine,

12)  Kesim yerleri; genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, tabanı beton, asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilmesine ve ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına,

13)  Kesim alanı ve çevresinde, evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınmasına,

14)  Kurbanlar, kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etlerin hemen teslim edilmesinin sağlanmasına,

15)  Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler alınmasına, kesim sonrası ortaya çıkan kanın, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanıp ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesine, gübre birikimi için özel bir yer ayrılmasına,

16)  Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatının zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

17)  Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalı ve görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve COVİD-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymaları sağlanmalı ve kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesi ve her kesimden sonra kesim aletlerinin dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,

18)  Hayvan dışkıları ve benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice bağlanır ve bu atıkların taşınması için tahsis edilmiş sızdırmaz nitelikteki kapalı kasaya sahip atık taşıma araçları ile atık işleme tesislerine taşınmasına,

19)  Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin, kesim yeri beton, asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden oluşmasına, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılmalı, gerektiğinde kireçlenmelidir. Kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesine, kesim sonunda kesim mahallinin kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmamasına, kan izi kalmayacak şekilde temizlenip, gerektiğinde kireçlenmesine, kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde İl Müftülüğünce yapılacak vaaz ve hutbeler vasıtasıyla vatandaşların bilgilendirilmesine.

20)  Kurban kesiminde kullanılacak aletlerin özenle seçilerek hayvanlara acı çektirmeden en hızlı bir şekilde tecrübeli kişiler tarafından kesilmesinin sağlanmasına, kurbanlık hayvanların diğer hayvanların önünde kesilmemesi ve kesim esnasında hayvanların kaçmaması için gerekli tedbirleri almaları hususunda vatandaşlarımızın uyarılmasına, kaçacak hayvanların yakalanması için Belediye Başkanlığınca yakalama ekibi oluşturulmasına,

 

HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 

1)      Kurban Bayramı öncesi ve süresince, ilimiz dışından gelecek ve ilimiz dışına nakledilecek kurbanlık hayvanların; veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol edilerek, belgelerinin tam olmasına ve kurbanlıkları nakledecek tüm araçların dezenfeksiyonunun yapılmasına,

2)      Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıtası ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerin sayısının artırılmasına ve bu denetimlerin sağlanması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili yerlere resmi yazı yazılmasına,

3)      Kurbanlık hayvanlarda görülebilecek hastalıklardan şüpheli durumlarda Ücretsiz Alo Belediye 153 ve 0376 2121400 numaralı telefonlarla Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne ve 0 376 2137617 numaralı telefonla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne ulaşılarak gereği için bilgi verilmesine,

4)      Uygulama gereği: kesilen hayvanların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Türkvet Veri tabanından düşülebilmesi, Türkiye genelindeki kurbanlık potansiyeli istatistikî bilgilerinin çıkarılabilmesi için, toplu kesim yeri olan mezbahane ya da özel kesim yerlerinde bulunan sorumlularca, köylerde; muhtarlarca hayvanların kulak küpelerinin toplanarak 15.08.2020 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ulaştırılması için Muhtarlıklara yazı yazılmasına,

 

PERSONEL TEMİNİ

1)      Kurban Bayramı süresince Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesince nöbetçi bulundurulmasına ve nöbetçi memurların Belediye Başkanlığı ile irtibat halinde çalışarak olası problemlere müdahale etmesini sağlamak üzere nöbetçi olan memurların isim ve telefon numaralarının Belediye Zabıta Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmesine.

2)      Satış ve kesim yerlerinde Emniyet Müdürlüğünce trafik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına.

3)      Halk Eğitim Merkezinde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı” yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenmesine.

4)         Mezbahada Bayramın 1. ve 2. günleri kesim devam ettiği sürece İl Müftülüğü tarafından en az iki (2) din görevlisinin bulundurulmasına.

GÜVENLİK, DENETİM VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

1)      Belirlenecek olan hayvan satış ve kesim yerlerinde trafik ve güvenlik tedbirlerinin Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince alınmasına,

2)      Kurban satış ve kesim yerlerinde güvenlik güçleri tarafından alışverişte sahtekârlığı önlemek amacıyla sahte para kullanılmasına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına,

3)      Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlanarak kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimi sayısının artırılmasına,

4)      Kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilecek hususlar ile kurbanlık hayvan bilgilerinin sorgulanabildiği “HaySag” isimli mobil uygulama hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan afişlerin kurban satış ve kesim yerleri ile vatandaşların görebileceği yerlere asılmasına, kurban lifletinin kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlara dağıtılmasına,

5)      Kurban satış ve kesim yerlerinin basın-yayın ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla halka önceden duyurulması ve Müftülük tarafından konunun vaaz ve hutbelerde işlenmesini,

6)      Belediye Başkanlıklarınca satış yerlerinden veya kesim yerlerinden kaçan hayvanların yakalanması için yakalama gereçlerine sahip timlerin oluşturulmasına,

7)      Kurban Tebliğindeki Ek-1 ve Ek-2 duyurunun A4 çıktısı alınarak Cami ilan panoları, Kuran Kursları, Müftülük hizmet binaları, Belediye otobüsleri ile Kurban satış ve kesim yerlerine asılmak/astırılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesini sağlanmasına,

8)      Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. Maddesinde belirtilen cezai işlemlerin İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanmasına ve Vekâletle Kurban kesimi konusunda halkımızın bilgilendirilmesine,

9)      Kesim ücretinin belediye tarifesine göre büyükbaş: 325,00 + 25,00 TL, küçükbaş: 60,00 TL olarak belirlenmesine, büyükbaş hayvan kesiminden alınan her kesim için 25,00 TL’nin İl Müftülüğü Kurban Hizmetleri Komisyon hesabına aktarılmasına,

10)  Bu komisyonda alınmayan kararlarda eksik kalan hükümler 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Bakanlar Kurulu'nun 24.10.2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18.8.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,  2020  Yılı  Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde yer alan  mevzuat hükümleri uygulanır.

11)  Komisyon Başkanlığınca ihtiyaç duyuldukça,  sekretarya tarafından komisyon üyelerinin toplantıya çağırılmasına,  Covid 19 tedbirleri kapsamında Bakanlıktan gelecek yönetmelikler kapsamında alınan kararların güncellenmesine.

12)  Görevlendirilen ekiplerce ihtiyaç duyulması halinde Alo 155 nolu Polis imdat telefonundan veya görev çevreleri dikkate alınarak Alo 156 jandarmadan da yardım istenmesine,

13)  2020 yılı Kurban Bayramı’nda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de belirlenerek 2021 yılında değerlendirmeye alınmak üzere, komisyonda görevli kurumlar tarafından hazırlanan raporun gecikmeye mahal verilmeden İl Müftülüğüne bildirilmesine;

14)  Komisyonca alınan kararların İlçelere gönderilmesine ve ilçelerde de alınan kararlar çerçevesinde toplantılar yapılarak işlem yapılmasına;

15)  Yukarıda almış olduğumuz kararların vatandaşlarımıza duyurularak verim alınabilmesi için Mahalli basın, mahalli imkânlar, kurumların Web siteleri ile resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanması marifetiyle Kurban Hizmetleri Komisyonunun almış olduğu kararlar ve çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine;

16)  Kurbanın dini boyutu, amacına uygun gerçekleştirilmesi için komisyonca alınan kararların Cuma ve bayram vaazları vasıtasıyla İl Müftülüğünce halkımıza duyurulmasının sağlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

17)  İş bu komisyon kararları ilgililer için emir niteliğindedir. 08.07.2020

 

 

2020 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU

 

 

         BAŞKAN                                       ÜYE                                   ÜYE

 

Mustafa Emre KILIÇ                     Bürhan KELEŞ             Mustafa YAZIHARMAN  

   Vali Yardımcısı V.                          İl Müftüsü                     Belediye Başkanlığı

                                                                                                                Veteriner Hekim

 

 

 

 

               ÜYE                                                    ÜYE                                   ÜYE

 

Sebahattin BÜYÜKÖZER              Harun ÇURUM                              Tuncay AYGEN   

     İl Sağlık Müdürlüğü                 İl Sağlık Müdürlüğü            İl Tarım ve Orman Md.

 Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu   Çevre Sağlı Teknisyeni         Hayvan Yetiştiriciliği                                                                                                           ve Su Ürünleri Şb.Md.  

 

 

 

 

           ÜYE                                           ÜYE                                  

 

  Hürriyet TEKKEŞİN                      Vedat HALİL

Çevre ve Şehircilik İl Md.                TDV Çankırı

         Teknisyen                              Şube Temsilcisi