Kent Konseyi
Kent Konseyi Yönetmeliği     İçişleri Bakanlığından:     Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006     Resmi Gazete Sayısı : 26313     BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar        Amaç        Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal ... Detaylar
Kadın Meclisi Çocuk Meclisi Gençlik Meclisi ... Detaylar
... Detaylar
Çankırı Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Çankırı Belediyesi’nin önderlik ve desteğiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine göre Kent Konseyi’nce kurulmuştur. Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca, yerel gündem 21 ilkeleri doğrultusunda; Çankırı Kent Konseyi’nin ifade özgürlüğü ve birlikte yönetim anlayışı çalışmalarını sürdürmektedir. Çankırı Kent Konseyi organlarının görevleri ve çalışma yöntemleri 8 Ekim 2006 ... Detaylar
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar  AMAÇ        : Madde1: Bu iç tüzüğün amacı, Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisinin çalışma düzeni, Meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esaslarını belirlemektir. KAPSAM   : Madde2: Bu iç tüzük, Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi ve meclisin ilgili birimlerini kapsar. TANIMLAR         : Madde 4: Bu iç tüzükte geçen; a)  Belediye; Çankırı Belediyesi’ni b) Çocuk Platformu, Çocuk Meclisine üye ... Detaylar
Sonuçlar: 1 - 10 , Toplam kayıt: 5, Sayfa:
1
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü